Van Straatvoedsel tot Gourmet: De Evolutie van Peruaanse Gastronomie

Peruaanse gastronomie heeft in de afgelopen decennia een opmerkelijke transformatie ondergaan, waarbij het zich heeft ontwikkeld van bescheiden straatvoedsel tot een internationaal erkende culinaire ervaring. Deze evolutie heeft de Peruaanse keuken op de kaart gezet als een van ‘s werelds meest opwindende en invloedrijke culinaire tradities. Laten we eens dieper ingaan op de reis die […]

Discover Peruvian Sweet Delights: The Top 5 Peruvian Desserts You Must Try

Peru boasts a rich culinary heritage that extends to its decadent desserts. Here are the top five desserts you simply can’t miss: 1. Crema Volteada: Say hello to Crema Volteada, Peru’s twist on the classic flan. This creamy caramel custard is a true indulgence, boasting a velvety texture and a rich caramelized flavor that melts […]

Vier Valentijnsdag bij Somos Peru

Celebrate love this Valentine’s Day with an unforgettable dining experience at Somos Peru Restaurant, your haven of Peruvian culinary excellence in The Hague. On February 14th (FULLY BOOKED) and 17th, join us for a romantic journey through our exclusive Valentine’s Day menu, carefully crafted for you and your special one! Valentine’s day special menu: 1. […]

3 van de Beroemdste Peruaanse Chefs

Peru is wereldwijd bekend geworden als een culinaire bestemming, mede dankzij de talenten van zijn gerenommeerde chefs. Laten we het licht laten schijnen op drie culinaire meesters die niet alleen de Peruaanse keuken hebben verheven, maar ook internationale erkenning hebben gekregen. Gaston Acurio: Gaston Acurio is een culinaire icoon die vaak wordt geprezen omdat hij […]

Top 10 Facts You Probably Did Not Know About Peru

Nestled in the heart of The Hague, Somos Peru invites you on a journey to discover the fascinating and lesser-known aspects of Peru. Beyond the culinary delights our restaurant offers, Peru is a country with a rich tapestry of history, culture, and natural wonders. Let’s delve into the top 10 facts that make Peru a […]

Embark on a Culinary Odyssey: Lomo Saltado Unveiled at Somos Peru

As we traverse the delectable realms of Peruvian cuisine throughout 2024, Somos Peru warmly welcomes you to an immersive gastronomic experience. Join us on this culinary journey through the diverse flavors of Peru, beginning with a dish that has captured the hearts of discerning patrons – the iconic Lomo Saltado. Origins of Lomo Saltado: Lomo […]

Top 5 Dishes of Somos Peru in 2023

Introduction: As we bid farewell to an incredible year, Somos Peru Restaurant extends heartfelt gratitude to all our patrons who made 2023 a truly memorable chapter in our culinary journey. We are honored to have served you the rich and authentic flavors of Peruvian cuisine, and based on all your orders, we present to you […]

The Peruvian Ceviche Experience

Imagine a burst of freshness in every bite, a symphony of flavors converging on your palate – welcome to the world of Peruvian ceviche. This iconic dish has transcended borders, captivating the hearts and taste buds of food enthusiasts all over the world. Let’s unravel the secrets behind the allure of Peruvian ceviche.   Introduction: […]

Feestelijke december tradities in Peru: Een Peruviaans Kerstfeest bij Somos Peru

December brengt samen met het einde van het jaar ook een periode van vreugde, samenzijn en heerlijke tradities. Laten we duiken in de feestelijke sfeer van Kerstmis in Peru, waar Peruviaanse kersttradities de harten verwarmen en culinaire festiviteiten een onvergetelijke ervaring creëren. Peruviaanse Kersttradities: Een Diepgewortelde Viering Kerstmis in Peru is een kleurrijk en uniek […]

nl_NLDutch